Aansprakelijkheid
Wij hebben bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn
op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Wij garanderen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door ons gewenst moment worden gewijzigd.

Websites van derden
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Hulp of advies nodig?

Gratis inspectie

Gratis inspectie aanvragen?

Om u zo snel mogelijk te helpen kunt u een gratis inspectie aanvragen (ook voor preventie!)

Gratis & Vrijblijvend