Privacy beleid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer

KelderDicht verwerkt uw persoonsgegevens, in elektronische of andere vorm, voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relaties, bedrijfsactiviteiten en veiligheid/beveiliging.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking en de algemene verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of volledig verwijderd uit onze databanken. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Comfexa,  of via mail: info@kelderdicht.nl, al deze aanvragen zullen behandeld worden door de functionaris voor gegevensbescherming.

KelderDicht wil luisteren naar de klant en de consument en zijn recht om zich te allen tijde te verzetten, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

In dat geval zal KelderDicht analyseren of het gepast is om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
U beschikt over een absoluut recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering, ten behoeve van direct marketing.
KelderDicht zet de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat het bewaren van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden en dat de wettelijke termijnen niet worden overschreden.
De gegevens die bestemd zijn voor een dienst van het instellen in verband met de instelling worden voor een periode van 3 maanden bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens met derden voor Contact en Vrijblijvende Offerte

Wanneer je een offerte aanvraagt via onze website, zullen wij deze beoordelen en kijken of dit past binnen onze criteria. Gezien er veel mogelijkheden zijn kan het voorkomen dat wij de aanvraag niet kunnen verwerken. Om die reden kan het voorkomen dat wij de aanvraag, en de gegevens in de aanvraag, doorsturen/verstrekken aan onze partner Bobex.nl en Bobex.be die de aanvraag verder zal verwerken voor commerciële doeleinden.

Bobex heeft een groot netwerk van bedrijven aan wie zij de aanvragen verstrekken. Zo ook jouw aanvraag, mocht deze worden doorgestuurd. Hiervoor zullen we alle relevante informatie verstrekken m.b.t. de aanvraag aan Bobex, om hun en u zo goed mogelijk te kunnen helpen met uw (offerte) aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Gratis inspectie

Gratis inspectie aanvragen?

Om u zo snel mogelijk te helpen kunt u een gratis inspectie aanvragen (ook voor preventie!)

Gratis & Vrijblijvend